dijous, 27 de gener de 2011

Armes silencioses per a guerres tranquil.les. Agendes febrer 2011.


1. Text en català.

(Text en català).

Sumari:


Us oferim, en català i en castellà, un document, datat de maig del 1979, que va ser trobat fortuïtament dins una fotocopiadora d'origen militar dels EUA. En aquest document es fan una sèrie d'afirmacions, suposadament per part de l'elit mundial, tractant les relacions polítiques, econòmiques i socials com si fossin processos energètics. El document es titula «Armes silencioses per a guerres tranquil·les» i és esmentat en un altre document titulat «Les 10 estratègies de la manipulació mediàtica» atribuït a Noam Chomsky.

D'aquell document podem aprendre la necessitat, per part de totes les persones, de tenir una visió global de la realitat que permeti alliberar-nos de la ignorància a la qual ens pot sotmetre una deficient informació, educació i cultura. En això, en Lluís Maria Xirinacs (1932-2007) i el seu model filosòfic de coneixement global de la realitat ens pot ser molt útil, perquè ajuda a classificar ordenadament tot el nostre coneixement i ajuda també a conèixer la part essencial de cada vessant de la mateixa realitat.

En aquest missatge també volem retre un homenatge a les persones que, dins dels sistemes sanitaris, tot anant a contra corrent de la voluntat de certs poders planetaris, tenen cura de la salut de totes i cadascuna de les persones que estan sota el seu càrrec, amb independència de la seva edat i condició social, contravenint una certa consigna consistent en que cal deixar morir per deixadesa la gent que aquests mateixos poders consideren que sobra en aquest món.

També volem retre un homenatge a unes altres persones que, des de l'àmbit de la ciència, descobreixen o difonen solucions eficaces als reptes de la salut i de l'energia, malgrat que aquestes solucions trenquen les limitacions que ens imposen aquests poders planetaris. Aquests científics i els seus col·laboradors són l'avantguarda d'una política, una economia i una societat en les quals no hi caben les actuals limitacions materials i energètiques, i on tots els éssers humans poden viure en pau i justícia, tot respectant els ecosistemes, i sense que calgui aplicar les receptes d'aquest document que ve a continuació.
B.


1. Armes silencioses per a guerres tranquil·les.

El següent document, datat de maig de 1979, ha estat trobat el 7 de Juliol de 1986 en una fotocopiadora IBM comprada en una subhasta de material militar.

Negligència o fugida intencional, aquest document ha estat en possessió dels serveis secrets de la US Navy.

En el document, per seguretat, no figura la signatura de l'organització d'on prové. Però retallades d'informacions i dates deixen suposar que es tracta del Grup de Bilderberg, un «club de reflexió» que reuneix persones extremadament poderoses dels mons de les finances, de l'economia, de la política, de les forces armades i dels serveis secrets.

Publicat a l'annex del llibre «Behold a pale horse» de William Cooper, Light Technology Publishing, 1991.

TOP SECRET

Silent weapons for quiet wars
Armes silencioses per a guerres tranquil·les

An Introductory programming manual
Manual introductori en programació

Operations Research
Technical Manual
TM-SW7905.1

Benvingut a bord:

Aquesta publicació estableix el 25 aniversari de la Tercera Guerra Mundial, anomenada «Guerra tranquil·la», duta a terme utilitzant armes biològiques subjectives, qualificades d'«armes silencioses».

Seguretat

És manifestament impossible parlar d'enginyeria social, o d'automatització d'una societat (enginyeria de sistemes d'automatismes socials o «armes silencioses») sobre una escala nacional o internacional sense implicar objectius estesos de control social i de destrucció de la vida humana (és dir esclavitud o genocidi).

Aquest manual és de per si una declaració d'intenció anàloga. Aquesta publicació ha d'estar lluny de tota l'atenció de l'opinió pública. En cas contrari, podria ser interpretat com una declaració formal i tècnica de guerra interior. A més, en el cas en què una persona o un grup de persones que ocupen una posició de poder important utilitzessin aitals coneixements i una metodologia similar per una conquesta econòmica, està entès que un tal estat de guerra interior subsisteix entre aquest grup de persones i el públic.

La solució als problemes de la nostra època requereix un abordatge despietadament càndid, sense pertorbar els valors religiosos, morals o culturals.

Ha estat seleccionat per aquest projecte en raó de la seva capacitat de mirar a la societat humana amb una objectivitat freda, i encara d'analitzar o de discutir de les seves observacions i conclusions amb capacitats intel·lectuals similars sense perdre la qualitat de discreció i humilitat. Aquestes virtuts són exercides en el seu propi interès superior. No es desviï d'aquestes darreres.

Introducció històrica

La tecnologia de les armes silencioses ha evolucionat a partir d'Investigacions Operatives (Operations Research, OR), una metodologia estratègica i tàctica desenvolupada per l'estat-major militar a Anglaterra durant la Segona Guerra Mundial. L'objectiu original d'Investigacions Operatives era estudiar problemes estratègics i tàctics de defensa aèria i terrestre tenint com objectiu la utilització efectiva de recursos limitats contra els enemics estrangers.

Molt aviat va ser reconegut pels qui es trobaven en posició de poder que aquests mateixos mètodes podien ser útils per controlar totalment una societat. Però eren necessaris millors instruments.

L'enginyeria social (l'anàlisi i l'automatització d'una societat) requereix la posada en relació d'una gran quantitat d'informació i dades econòmiques sempre variables, val a dir que un sistema ultra-ràpid de tractament de la informació era necessari per guanyar la partida a la societat, i predir quan aquesta arribaria a capitular.

Les calculadores relegades eren massa lentes, però l'ordinador electrònic (ordinador) inventat el 1946 per J. Presper Eckert i John W. Mauchly va fer possible acomplir amb aquesta missió.

La següent etapa decisiva era el desenvolupament d'una metodologia de programació per línies el 1947, pel matemàtic George B. Dantzig.

Després el 1948, el transistor, inventat per J. Bardeen, WH Battain, i W. Shocley, van prometre un camp d'acció per a l'expansió i evolució ràpida de l'ordinador mercès a la reducció de l'espai i de l'energia requerida.

Amb aquestes tres invencions sota la seva direcció, els que estaven en posició de poder van pressentir granment que era possible per ells de controlar el conjunt del món recolzant-se sobre un botó.

Immediatament, la Fundació Rockfeller va posar això en execució subvencionant un cicle d'estudis de 4 anys en el Harvard College, creant l'Harvard Economic Research Project per tal d'estudiar l'estructura de l'economia americana. Un any més tard, el 1949, la US Air Force es sumava al projecte.

El 1952, el període d'estudis culmina, i una trobada d'alt nivell de l'elit va ser duta a terme per determinar la següent fase d'investigacions en operacions socials. El projecte Harvard havia estat molt fructuós, i alguns d'aquests resultats van ser publicats el 1953, suggerint la possibilitat d'una enginyeria socioeconòmica (*).

Amb la fusió nuclear el 1954, la promesa d'aquestes fonts d'energia il·limitades a partir de l'hidrogen pesat d'aigua de mar, i en conseqüència la disponibilitat d'un poder social il·limitat, era una possibilitat llunyana de fins no més d'alguns decennis.

La combinació era irresistible.

La Guerra Tranquil·la va ser tranquil·lament declarada per l'Elit Internacional després de la trobada dut a terme el 1954. Per bé que el sistema d'armes silencioses fou concebut 13 anys abans, l'evolució d'aquest nou sistema d'armes no ha patit majors revessos o contratemps.

Aquest volum (manual) marca el 25 aniversari de l'inici de la Guerra Tranquil·la.

Des d'aquest moment, aquesta guerra interior ha assolit moltes victòries sobre molts dels fronts a través del món.

(*) «Studies in the Structure of American Economy» (1953), de Vassili Leontief (director of Harvard Economic Research Project), International Science Press Inc, White Plains, New York.

Introducció política

El 1954, els que es trobaven en posició de poder havien reconegut que tot era qüestió de temps, de només algunes dècades, abans que el públic ordinari sigui capaç d'assolir i voltejar el bressol del poder, i abans que els elements essencials de la nova tecnologia de les armes silencioses siguin accessibles per a una utopia pública tal com ho són per a proveir ara una utopia privada.

La qüestió de primera importància, era la de la dominació, la qual va girar al voltant dels temes de les ciències de l'energia.

Energia

L'energia és reconeguda com la clau de totes les activitats sobre terra. Les ciències naturals són l'estudi de les fonts i de control de l'energia natural, i les ciències socials, expressades teòricament a través de l'economia, són l'estudi de les fonts i control de l'energia social. Ambdós són sistemes compatibles: les matemàtiques. En conseqüència, les matemàtiques són la primera ciència de l'energia.

Tota ciència és essencialment un mitjà cap un objectiu. El medi (estratègia) és el coneixement. L'objectiu és el control. Més enllà d'això, queda pendent una sola pregunta: Qui serà el beneficiari?

El 1954, aquest va ser el tema de preocupació principal. Tot i que van ser rellevades qüestions morals, des del punt de vista de la llei de la selecció natural, va ser admès que una nació o que una població mundial que no utilitzaria la seva intel·ligència no seria millor que animals que no tenen intel·ligència. Aquestes persones són animals domesticats per elecció (d'ells mateixos) i consentiment.

En conseqüència, en l'interès del futur ordre mundial, de la seva pau i de la seva tranquil·litat, va ser decidit de dur a terme una guerra tranquil·la contra el públic americà amb un últim objectiu de desplaçar l'energia social i natural (riquesa) de la massa indisciplinada i irresponsable cap a les mans d'alguns sortosos autodisciplinats i responsables.

A la fi d'assolir aquest objectiu, va ser necessari crear, protegir i d'utilitzar noves armes que, com el futur ho dirà, eren un tipus d'armes tan subtils i sofisticades en el seu principi de funcionament i la seva aparença pública que van obtenir el sobrenom de «armes silencioses».

En conclusió, l'objectiu de la investigació econòmica, tal com és duta a terme pels dirigents del capital (bancs) i de les indústries de béns i serveis, és l'establiment d'una economia totalment previsible, predictible i manipulable.

A la fi d'arribar cap a una economia totalment predictible, els elements de les classes inferiors de la societat han de ser dutes a un control total, és a dir, ser posades al carrer, sotmeses al jou, i assignades a un deure social de llarg termini des d'una edat primerenca, abans que tinguin una oportunitat de fer-se preguntes o qüestionaments sobre la propietat de la matèria. Per arribar a aquest acord, la cèl·lula familiar de les classes inferiors han de ser desintegrades per mitjà d'un procés d'augment de preocupacions per part dels pares.

La qualitat de l'educació donada a les classes inferiors ha de ser de la més pobra, de forma que la bretxa de la ignorància que aïlla les classes inferiors de les classes superiors sigui i romangui incomprensible per a les classes inferiors. Amb aquesta discapacitat, els mateixos millors elements de les classes inferiors tenen poca esperança d'extirpar del lot que els ha estat assignat a la vida. Aquesta forma d'esclavitud és essencial per mantenir un cert nivell d'ordre social, pau i de tranquil·litat per les classes superiors dirigents.

Introducció descriptiva de les armes silencioses

Tot el que s'espera d'una arma ordinària és esperat per una arma silenciosa pels seus creadors, però es diferencia només per la seva manera de funcionar.

Aquestes armes disparen situacions, en lloc de bales, propulsades pel tractament de dades, en lloc de reacció química, disparant el seu origen de byts d'informacions, en lloc de grans de pols, a partir d'un ordinador (ordinador) en lloc d'un fusell, manipulat per un programador d'ordinadors en lloc d'un franc-tirador d'elit.

No produeixen soroll d'explosió evident (les armes silencioses), no causen dany físic o mentals aparents, ni interfereixen de forma evident amb la vida quotidiana social de cadascun.

Produeix però, un «soroll» permanent, causa permanents danys físics i mentals, i interfereix de forma permanent en la vida social quotidiana, o més aviat permanent per a un observador entrenat, per a aquell que sap que mirar i observar amb exactitud.

El públic no pot comprendre aquesta arma, i llavors no pot creure que és en realitat atacat i sotmès per aquesta arma.

El públic pot sentir instintivament que alguna cosa no va bé, però per raó de la naturalesa tècnica d'aquesta arma silenciosa, ell no pot expressar el seu sentiment de manera racional, o prendre en mà el problema amb intel·ligència. En conseqüència, ell no sap com cridar per aconseguir ajut, i no sap com associar-se amb altres per defensar-se.

Quan un arma silenciosa és aplicada gradualment, les persones s'ajusten, s'adapten a la seva presència, i aprenen a tolerar les seves repercussions sobre les seves vides fins que la pressió (psicològica via econòmica) es torna massa gran i s'enfonsen.

En conseqüència, l'arma silenciosa és un tipus d'arma biològica. Ella ataca la vitalitat, les opcions i la mobilitat dels individus d'una societat, coneixent, entenenent, manipulant i atacant les seves fonts d'energia social i natural, així com les seves forces i debilitats físiques, mentals i emocionals.

Introducció teòrica

«Doneu-me el control sobre la moneda d'una nació,
i no tindré perquè preocupar-me d'aquells que fan les seves lleis.»

Mayer Amshel Rothschild (1743-1812)

La tecnologia actual de les armes silencioses és una extensió d'una idea simple descoberta, succintament expressada, i efectivament aplicada per Mayer Amshel Rothschild. El Sr. Rothschild va descobrir el component passiu faltant a la teoria econòmica, coneguda sota el terme d'inducció econòmica. Òbviament, ell no va pensar sobre el seu descobriment en els termes del segle 20, per la qual cosa l'anàlisi matemàtica va haver d'esperar la segona revolució industrial, l'adveniment de les teories físiques i electròniques, i finalment la invenció de l'ordinador electrònic, abans mateix de ser efectivament posat en aplicació per al control de l'economia mundial.

Energia: el descobriment del Sr. Rothschild

El que el Sr. Rothschild havia descobert era el principi de la base del poder, de la influència, i del control sobre les persones tal que era aplicat mitjançant l'economia. Aquest principi és que: «Quan vostè assumeix l'aparença de poder, les persones l'hi donen aviat.» El Sr. Rothschild havia descobert que els diners o els comptes de crèdit sobre dipòsit tenien l'aparença necessària del poder que podia ser utilitzat per a induir a les persones (la inducció a les persones representant com un camp magnètic) intercanviant les seves riqueses contra una promesa de riquesa més gran (en comptes d'una compensació real).

Ell havia descobert que els diners li donava poder de reacomodar l'estructura econòmica al seu propi benefici, de desplaçar la inducció o inductiva econòmica cap aquelles posicions econòmiques que influenciaven o promovien la més gran inestabilitat econòmica o oscil·lació.

La clau final del control econòmic va haver d'esperar que hi hagués prou dades econòmiques i un equip informàtic ràpid per a registrar i tenir una aproximació més precisa sobre les oscil·lacions econòmiques creades pel «price-Shocking» i l'excés d'energia en forma de crèdit paper (inducció -inductabilitat/inflació-).

Descobriment decisiu

El camp de la indústria aeronàutica proveeix la més gran evolució en enginyeria econòmica mitjançant la teoria matemàtica del «xoc-testing». En aquest procediment, un projectil és disparat a partir d'un avió cap a terra (sòl), i la impulsió de la reculada (l'avió) és mesurada per sensors de vibracions situats sobre la carrosseria, i connectats a registradors gràfics.

Estudiant el ressò o les refraccions de l'impuls de retrocés sobre l'avió, és possible descobrir les vibracions critiques en l'estructura de l'avió (...). Des del punt de vista de l'enginyeria, això significa que les forces i les febleses de l'estructura de l'avió en termes de l'energia vibratòria poden ser descobertes i manipulades.

Aplicació a l'economia

Per utilitzar aquest mètode de «xoc testing» aeronàutic a l'enginyeria econòmica, els preus dels productes estan sotmesos a un xoc, i la reacció del públic es mesura. El ressò resultant del xoc econòmic és interpretat teòricament per les computadores i l'estructura psicoeconòmica és així descoberta. És per aquest procediment que es descobert el que defineix la llar familiar i fa possible la seva avaluació (vegeu avenços de econometria).

Des de llavors, la resposta de la llar-família al tractament dels xocs futurs pot ser predita i manipulada, i la societat es converteix llavors en un animal ben regulat amb els seus rens sota el control d'un sofisticat sistema de comptabilitat d'energia social regulat per ordinador.

Finalment, cada element individual de l'estructura està sota el control d'un ordinador mitjançant el coneixement de les preferències personals, un tal coneixement és estès per l'associació informàtica de codis de barra amb la identificació exacta del consumidor identificat (mitjançant la tarja de crèdit, i més tard amb el tatuatge permanent sobre el cos d'un nombre invisible sota la llum ambient ordinària).

El model econòmic

El Harvard Economic Research Project (1948-...) era una extensió d'Investigacions Operatives (OR). El seu propòsit era de descobrir la ciència del control d'una economia: en els inicis l'economia americana, després l'economia mundial. Va ser pressentit que, amb prou bases matemàtiques i dades, aviat seria fàcil i permetria controlar la tendència de l'economia, així com predir i calcular la trajectòria d'un projectil. Aquest va ser el cas. Més encara, l'economia ha estat transformada en un míssil guiat cap a un objectiu.

L'objectiu immediat del projecte Harvard era de descobrir l'estructura econòmica, i quines forces modifiquen la seva estructura, i com el comportament de l'estructura pot ser predit, i com pot ser manipulat. El que es buscava era un coneixement ben organitzat de les estructures matemàtiques i interrelacions de la inversió, producció, distribució i el consum.

Per fer un resum de tot això, va ser descobert que una economia obeïa a les mateixes lleis que l'electricitat, i que totes les teories matemàtiques així que el saber fer (el com saber fer) pràctic i informàtic desenvolupats en l'àrea de l'electrònica podia ser directament aplicat en l'estudi de l'economia.

Aquest descobriment no va ser proclamat obertament, i les seves implicacions més subtils van ser i són encara un secret gelosament guardat, com per exemple el fet que en un model econòmic, la vida humana és mesurada en dòlars, o que una espurna elèctrica generada amb l'encesa d'un interruptor connectat a un inductor actiu és matemàticament anàloga o semblant a la iniciació d'una guerra.

El més gran obstacle trobat pels teòrics de l'economia va ser la descripció precisa de la llar-familiar com a indústria. Això és un desafiament vist que les compres del consumidor són un assumpte d'elecció, el qual és influenciat pel nivell d'ingressos, els preus i altres factors econòmics.

Aquest obstacle va ser aixecat per un mitjà indirecte i estadísticament aproximatiu, utilitzant el xoc-testing per determinar les característiques corrents anomenades coeficients tècniques d'una indústria o de béns casolans.

Finalment, perquè els problemes en economia teòrica poden ser traduïts molt fàcilment en problemes d'electrònica teòrica, i la solució traduïda al seu torn en sentit invers, llavors només es requeria un sol llibre de traducció lingüística i de definició de conceptes tenien necessitat de ser escrits. La resta podia ser trobat en els treballs ordinaris en matemàtica i electrònica. Això tornava inútil la publicació d'un llibre sobre l'economia avançada, i simplificava considerablement la seguretat del projecte.

El xoc-testing econòmic

Un dels mètodes d'avaluació dels coeficients tècnics d'una indústria de transformació consisteix a sotmetre el preu dels productes a un xoc (o confrontació), i a observar i enregistrar els canvis en les vendes de tots els productes.

No només el preu dels productes però també la disponibilitat del treball pot ser utilitzat com a mitjà de xoc-testing (Prova de Xoc). Les vagues proveeixen excel·lents proves de xoc d'una economia, en particular en els sectors de serveis crítics com el transport terrestre, les comunicacions, els serveis urbans col·lectius (energia, aigua, recollida d'escombraries, etc).

Gràcies a la prova de xoc (shock-testing), va ser descoberta una relació directa entre la disponibilitat del flux de diners en una economia i la resposta d'una massa de gent en funció a aquesta disponibilitat.

Per exemple, s'ha establert que hi ha una relació quantitativa mesurable entre el preu de la gasolina i la probabilitat que una persona pateixi de mal de cap, tingui ganes de veure una pel·lícula violenta, fumar una cigarreta, o anar a un bar per prendre un parell de cerveses.

Els més interessant és que observant i mesurant els models econòmics pels quals el públic tracta de fugir els seus problemes i d'escapar de la realitat, i aplicant la teoria matemàtica d'Investigacions Operatives (Operations Research), és possible programar ordinadors per predir la més probable combinació d'esdeveniments creats (xocs) que van portar a un control complert i al sotmetiment del públic, a través d'una subversió de l'economia publica (agitant l'«arbre de pomes»).

Conceptes generals de l'Energia

En l'estudi de sistemes d'energia, apareixen sempre tres conceptes elementals. Són l'energia potencial, l'energia cinètica, i la dissipació de l'energia. Corresponent a aquests tres conceptes, hi ha tres contrapartides físiques essencials i idealitzades anomenats components passius.

1 - En ciència física, el fenomen d'energia potencial és associat a la propietat física anomenat elasticitat o rigidesa, i pot ser representat per un ressort estès.

En ciència electrònica, l'energia potencial és emmagatzemada en un capacitador en comptes d'un ressort. Aquesta propietat és cridada capacitància en comptes d'elasticitat o rigidesa.

2 - En ciència física, el fenomen d'energia cinètica està associat a una propietat física anomenat inèrcia o massa, i pot ser representat per una massa en moviment.

En ciència electrònica, l'energia cinètica és emmagatzemada dins d'un inductor (un camp magnètic). Aquesta propietat és anomenada inducció en lloc d'inèrcia.

3 - En ciència física, el fenomen de dissipació energètica és associat a una propietat física anomenada fricció o resistència, i pot ser representat per un aparell convertint l'energia en calor.

En ciència electrònica, la dissipació (difusió) d'energia és produïda per un element denominat resistència o conductor. Aquesta propietat és anomenada resistència o conductibilitat.

En economia, aquests tres conceptes energètics són associats de la següent manera:

Capacitància econòmica
Capital (diners, magatzems a inventari, inversions immobiliàries o en valors duradors, etc.)
Conductància econòmica
Mercaderies (coeficients de flux de producció)
Inducció econòmica
Serveis

El conjunt de la teoria matemàtica desenvolupat dins l'estudi d'un sistema d'energia (mecànica, electrònica, etc.) pot ser directament aplicat en l'estudi de qualsevol altre sistema d'energia (per exemple econòmic).

El model E

Una economia nacional consisteix en fluxos simultanis de producció, distribució, consum, i inversió. Si li assignem un valor numèric a tots els elements, inclòs el treball i les funcions humanes, tenint com a unitat de mesura, diguem, el dòlar de 1939, llavors aquest flux pot ser representat per un corrent circulant com en un circuit elèctric, i el seu comportament pot ser predit i manipulat amb una precisió útil.

Els tres components energètics passius de l'electrònica, el capacitador, el conductor (o resistència), i l'inductor, corresponent als tres components energètics passius de l'economia, anomenats respectivament: el capital, els béns i els serveis.

La capacitància econòmica representa l'emmagatzematge de capital sota una forma o sota una altra.

La conductància econòmica representa el nivell de de conductància (conductibilitat) de les matèries per a la producció de béns.

La inducció econòmica representa la inèrcia del valor econòmic en moviment. És un fenomen de població conegut sota el nom de serveis.

Inducció econòmica

Un inductor elèctric té un corrent elèctric com a primer fenomen, i un camp magnètic com a segon fenomen (inèrcia). Correspon a això, un inductor econòmic a un flux de valor econòmic com a primer fenomen, i un camp de població com a segon fenomen d'inèrcia.

Quan el flux de valor econòmic (és a dir els diners) disminueix, el camp de població humana desapareix amb l'objectiu de permetre al valor econòmic de seguir circulant (cas extrem: guerra).

Factors inductius a considerar

1. Població
2. Magnitud de les activitats econòmiques del govern
3. Mètode de finançament d'aquestes activitats de govern (veure Peter-Paul Principle - Inflation de la Monnaie).

Conversió

Càrrega
Columbis
Dòlars (1939)
Flux / corrent
Amperatge (Columbis / segon)
Dòlars de flux per any
Força de motivació
Volts
Demanda (output) en dòlars
Conductància
Amperatge per volt
Flux anual en dòlars per dòlar demandat
Capacitància
Columbis per volt
Dòlars de producció en estoc per dòlar demandat

Introducció als amplificadors econòmics

Els amplificadors econòmics són els components actius de l'enginyeria econòmica. La característica de base de qualsevol amplificador (mecànic, elèctric o econòmic) és que rebi un senyal de control a l'entrada (input), i lliura o desplega energia a partir d'una font d'energia independent cap a un terminal específic de sortida (output), en una relació previsible amb el senyal de control d'entrada.

La forma la més simple d'amplificador econòmic és un instrument anomenat publicitat.

Si una publicitat televisiva s'adreça a una persona com si ella tingués 12 anys d'edat, llavors, en raó de la suggestibilitat, ella tindrà, amb una certa probabilitat una resposta o una reacció tan desproveïda de sentit crític que aquelles persones amb una edat de 12 anys.

Un amplificador econòmic pot tenir diverses entrades o sortides. La seva resposta pot ser instantània o diferida. El seu circuit pot ser representat simbòlicament per un interruptor girador si les seves opcions són exclusives, qualitatives, o binàries («go» o «no-go»), o pot tenir les seves relacions paramètrics entrada / sortida especificada per una matriu amb les fonts d'energies internes representades.

Sigui quina sigui la forma que pugui tenir, el seu objectiu és de governar el flux d'energia d'una font cap a un receptacle de sortida, en relació directa amb un senyal de control exterior. Per aquesta raó és considerat com un element o component de circuit actiu.

Els amplificadors econòmics es reparteixen en categories anomenades estratègies, i, comparativament amb els amplificadors electrònics, les funcions internes específiques d'un amplificador econòmic són crides logístiques, en comptes d'elèctriques.

A més, els amplificadors econòmics no donen només un guany d'energia sinó també són en la pràctica utilitzades per provocar canvis en els circuits econòmics.

En el disseny d'un amplificador econòmic hem de tenir idea de com a mínim cinc funcions, que són:

(1) la senyal d'entrada disponible
(2) els objectius de control-sortida desitjats
(3) els objectius estratègics
(4) les fonts de poder econòmic disponibles
(5) les opcions logístiques.

El procés de definició i avaluació d'aquests factors i d'incorporació de l'amplificador econòmic en un sistema econòmic ha estat popularment anomenat Game theory («Teoria del Joc»).

El disseny d'un amplificador econòmic comença per l'especificació del nivell d'energia de l'output, que pot anar del personal (individual) al nacional. La segona condició és la velocitat de resposta, és a dir la velocitat amb la qual l'acció en sortida és una funció d'ordres d'entrada. Una rendibilitat elevada combinada amb un fort feedback ajuden a obtenir la precisió requerida.

La majoria de les errades residiran en el senyal de dades d'entrada.

Amplificació de fonts d'Energia

L'etapa següent en el procés de disseny d'un amplificador econòmic és de descobrir les fonts d'energia. Les fonts d'energia que sostenen tot el sistema econòmic són evidentment la provisió de matèries primeres, i el consentiment del poble per treballar, i en conseqüència per assumir una certa posició social, posició, nivell o classe dins l'estructura social (és a dir de proveir treball als nivells variats de l'ordre concernit).

Cada classe social, obrant per garantir el seu propi nivell d'ingressos, controla el nivell immediatament inferior a aquest, i així preserva l'estructura de classe. Això assegura l'estabilitat i la seguretat, però també un govern des de dalt.

Amb el transcurs del temps, i de la millora de la comunicació i de l'educació, els elements de les classes inferiors es tornen aptes al coneixement i envejoses de les bones coses que els membres de les classes superiors tenen.

Això amenaça la sobirania de l'elit.

Si les assumpcions de les classes socials inferiors poden ser contingudes el major temps possible, l'elit pot aconseguir la dominació de l'energia, i el poble, per consentiment, no tindria més una posició sobre el recurs energètic essencial.

Fins que una tal dominació de l'energia sigui absolutament establerta o aconseguida, el consentiment del poble a treballar i a deixar en els altres prendre en mà els seus assumptes ha de ser considerat, en la mesura que un contratemps en aquesta àrea portaria al poble a interferir en la transferència final de les fonts d'energia al control de l'elit.

És essencial reconèixer que en actualitat, el consentiment del públic és encara una clau essencial per a la distribució de l'energia en el procés d'amplificació econòmica.

En conseqüència, el consentiment com a mecanisme d'alliberament de l'energia serà ara estudiat.

Consentiment, la primera victòria

Un sistema d'arma silenciosa opera a partir de dades (informació) obtinguda d'un públic dòcil per mitjans legals. Tanta informació es troba disponible pels programadors de sistemes d'armes silencioses mitjançant el Internal Revenue Service (Veure Estudis a l'Estructura de l'econòmica americana per a una llista de fonts IRS).

La informació consisteix en el lliurament obligatori de dades ben organitzades contingudes en els formularis d'impostos federals o nacionals, recollides, sistematitzades, i presentades pels mateixos pagadors d'impostos i els empleats.

A més, el nombre d'aquests formularis sotmesos a la IRS és un indicador útil del consentiment del públic, un factor important en la presa de decisió estratègica. Altres fonts de dades són exposades a la curta llista d'inputs.

Els coeficients de consentiment són un feedback numèric indicant l'estatut o grau de la victòria. Base psicològica: Quan el govern és capaç de col·lectar o recaptar els impostos i de dimensionar la propietat privada sense justa compensació, és una indicació que el públic està madur per sotmetre's i consentir la seva posada en esclavitud i la seva submissió legal. Un bon indicador, fàcilment quantificable, de temps més durs en el futur és el nombre de ciutadans públics que paguen un impost sobre l'ingrés davant una manca evident de reciprocitat o de servei honest per part del govern.

Diversió, la primera estratègia

L'experiència ha mostrat que el mètode més simple per tornar eficaç una arma silenciosa és guanyar el control del públic és de mantenir el públic ignorant dels principis bàsics dels sistemes d'una banda, sempre portant a la confusió, desorganització, i distret amb temes sense importància real d'altra banda.

Això és obtingut amb:

1. comprometre les seves ments i esperits; sabotejant les seves activitats mentals; Proveint programes educatius de baixa qualitat en matemàtiques, lògica, disseny de sistema i economia, i desmotivant la creativitat.
2. Comprometent les seves emocions, augmentant el seu egocentrisme i el seu gust per les activitats emocionals i físiques:
a) - multiplicant les seves confrontacions i atacs emocionals (violació mental i emocional) per mitjà d'un estadi constant de violència, de guerra, de sexe en els mitjans de comunicació social - en particular la TV i els diaris.
b) - donant-li el que ells volen -en excés- «junk food» per l'esperit, i privant del que realment necessiten.
3. Reescrivint la història i la llei, i sotmetent al públic a distraccions, de manera que siguin capaços de desplaçar els seus pensaments sobre les seves necessitats personals cap a prioritats externes altament fabricades (artificials).

Això preveu el seu interès i la seva possible descobriment de les armes silencioses i de la tecnologia d'automatisme social.

La regla general és que hi ha benefici o avantatge en la confusió, com més gran és la confusió, més gran és el profit. Així, la millor aproximació o abordatge és de crear problemes, per seguit oferir solucions.

Resum de la Diversió

Mitjans de comunicació: Mantenir l'atenció del públic adult distret, lluny dels veritables problemes socials, captivat amb temes sense importància real.

Ensenyament: Mantenir al públic ignorant de les veritables matemàtiques, de la veritable economia, de la veritable llei, i de la veritable història.

Espectacles: Mantenir l'entreteniment públic sota del nivell del sisè any de primària.

Treball: Mantenir el públic ocupat, ocupat, ocupat, sense temps per pensar, de tornada a la granja amb els altres animals.

Taula d'estratègies

Feu això
Per obtenir això
Mantenir el públic ignorant
Menys organització pública
Crear preocupació i inquietud
Menys defenses
Atacar el nucli familiar
Controlar l'educació de la joventut
Reduir la liquiditat i donar més crèdits o indemnitzacions
Més deixar fer, deixar passar i proveir-se de més dades
Conformisme social
Simplicitat en la programació informàtica
Minimitzar les queixes contra els impostos
Màxima quantitat de dades econòmiques, mínims problemes restrictius
Estabilitzar el consentiment
Simplicitat dels coeficients
Establir condicions-marc
Simplicitat dels problemes, solució de les equacions diferencials
Estrènyer les agendes
Menys desfasaments i borrositat en les dades obtingudes
Maximitzar el control
Resistència mínima al control

Logística

L'aplicació amb èxit d'una estratègia requereix d'un estudi minuciós de les entrades (inputs), sortides (outputs), de l'estratègia relacionant les entrades amb les sortides, i les fonts d'energia disponibles per a complir amb aquesta estratègia. Aquest estudi és anomenat logística.

Un problema logístic és estudiat a nivell elemental a l'inici, i després en nivells de complexitat cada vegada més grans estudiats com a síntesi de factors elementals.

Això significa que un sistema donat és analitzat, és a dir descompost en els seus sub-sistemes, aquests són al seu torn analitzats, fins que, per aquest procés, s'arriba al «àtom» logístic, l'individu.

Llista curta d'«inputs»

Preguntes a les quals respondre:

- Què
- Quan
- On
- Com
- Perquè
- Qui

Fonts d'informació generals:

- Escoltes telefòniques
- Vigilància-anàlisi de les escombraries
- Comportament dels nens / nenes a l'escola, escola

Nivell de vida segons:

- Alimentació
- Vestimenta
- Allotjament
- Mitjans de transport

Contactes socials:

- Telèfon (gravació de les trucades registrades)
- Família (certificats de matrimoni, de naixement, etc...)
- Amics, associats, etc.
- Adhesió a associacions
- Afiliació política

La petjada del paper personal

Costums personals de compra:

- Xecs bancaris
- Compres per targeta de crèdit
- Compres per targeta de crèdit «marcat»
- Associació de la targeta de crèdit amb codi de barres dels productes (UPC - Universal Product Code)

Possessions (actius):

- Compte corrent
- Caixa d'estalvi
- Dipòsit en caixa forta de banc
- Bussines
- Automòbils

Febleses (passius):

- Emprèstits, crèdits de consum
- Enemics (veure fonts legals)

Fonts governamentals:

- Ajuts socials
- Seguretat social
- Indemnitzacions o subsidis d'atur
- Subvencions i beques
- Servei d'Ingressos Intern
- OSHA
- Censos
- etc.

Altres fonts governamentals:

- Vigilància del correu postal

Tipus de costums - Programació

Forces i febleses:

- Activitats (esports, hobbies, etc.)
- Veure «legal» (pors, angoixes, etc.)
- Recull de dades hospitalaris (sensibilitat als medicaments, reacció al dolor, etc.)
- Recull psiquiàtric (pors, angoixes, fòbies, adaptabilitat, reacció als estímuls, violència, suggestibilitat o hipnosi, patiment, plaer, amor, i sexe)

Comportaments adaptatius:

- Consum d'alcohol
- Consum de drogues
- Entreteniment, espectacles
- Factors religiosos influenciant el comportament
- Altres mètodes per escapar a la realitat

Sensibilitat política:

- Conviccions
- Contactes
- Posició
- Forces / debilitats
- Projectes / activitats

Inputs legals - control del comportament:

- Registre dels tribunals
- Processos verbals (policials)
- Infraccions de trànsit
- Denúncies fetes a la policia

Llista curta d'outputs
Creació de situacions controlades, manipulació de l'economia i de la societat

- Oferir oportunitats
- Destruir oportunitats
- Controlar el medi econòmic
- Controlar la disponibilitat de matèries primeres
- Controlar el capital
- Controlar les taxes bancàries
- Controlar la inflació de la moneda
- Controlar la possessió de la propietat
- Controlar la capacitat industrial
- Controlar la fabricació
- Controlar la disponibilitat dels béns de consum
- Controlar el preu dels béns de consum
- Controlar els serveis, la força de treball, etc.
- Controlar els pagaments als funcionaris de govern
- Controlar les funcions jurídiques
- Controlar les bases de dades personals
- Controlar la publicitat
- Controlar el contacte amb els mitjans
- Controlar el material disponible per a la recepció de senyals TV
- Distreure l'atenció dels problemes reals
- Fomentar les emocions
- Crear desordre, caos i alineació mental
- Controlar l'elaboració de formularis d'impostos més detallats
- Controlar l'emmagatzematge d'informació
- Desenvolupar anàlisis i perfils psicològics sobre els individus
- Controlar els factors sociològics
- Controlar les possibilitats de riquesa
- Fer del feble una presa
- Neutralitzar les forces
- Succionar la riquesa i la substància

L'úter artificial

Des del moment en què una persona deixa l'úter de la seva mare, els seus esforços en tot moment estan consagrats a construir i mantenir úters artificials en els quals refugiar-se, o formes variades de closques protectors de substitució.

L'objectiu d'aquests úters artificials és de proveir un mitjà estable per al mateix temps d'activitat estable i inestable, de proveir un hàbitat (lloc) per al procés evolutiu de creixement i maduresa (és a dir de la supervivència); De proveir seguretat per a la llibertat, i de proveir una protecció defensiva contra una activitat ofensiva.

Això tant és veritat i cert a la vegada per al públic ordinari, així com per l'elit. Atès, hi ha una diferència fonamental en la manera i forma en com encaren les classes socials els seus problemes.

L'estructura política d'una nació
Dependència

La primera raó per la qual els ciutadans individuals d'un país creen una estructura política és un desig subconscient de perpetuar la relació de dependència de la seva infantesa. Exposat simplement, ells volen un àngel guardià per a eliminar tot risc en les seves vides, tenir un plat de pollastre sobre la taula en cada dinar, vestir els seus cossos, estirar-se al llit cada nit, i dir-los que tot anirà molt bé quan despertin el matí següent.

La demanda del públic és increïble, doncs el seu àngel guardià, el polític, respon a l'increïble per increïble, prometent al món sense aportar res. Llavors, qui és el més gran mentider? El públic o l'àngel guardià (polític)?

El comportament del públic és dominat per la por, la fluixesa i la facilitat. Això és la base de l'estat de provisió com a arma estratègica, útil contra un públic indigest.

Acció - Ofensiva

La majoria de la gent vol ser capaç de sotmetre i/o de matar altres éssers humans que molesten o pertorben les seves vides quotidianes però ells no volen afrontar els problemes morals i religiosos que un tal acte de la seva part podria generar.

En conseqüència, ells assignen la feina bruta a altres (incloent als seus propis fills) com per mantenir la sang allunyada de les seves mans. Ells es extasien per tal de salvar animals pels humans i després s'asseuen davant una deliciosa hamburguesa en un bar repintat de blanc a baix al carrer i fora de la vista dels altres. Però encara més hipòcrita, ells paguen impostos per finançar una associació de professionals d'homes cèlebres col·lectivament anomenats polítics, i després es queixen de la corrupció en el govern.

Responsabilitat

Un cop més, la majoria de la gent vol ser lliure de fer les coses (explorar, etc.) Però té por de fracassar.

La por al fracàs és manifesta per la irresponsabilitat, en particular delegant les seves responsabilitats personals a altres aquí on l'èxit és insegur o implica obligacions que la persona no està llista a acceptar. Ells volen l'autoritat (arrel etimològica: «auteur»), però ells no acceptaran cap responsabilitat o obligació. En conseqüència, ells s'encarreguen als polítics per afrontar la realitat en nom seu.

Resum

El poble mandata (donar mandat) als polítics per tal que el poble pugui:

1) obtenir la seguretat sense haver d'organitzar-se
2) obtenir acció sense haver de pensar o reflexionar
3) infringir el robatori, les ferides, i la mort a altres sense haver de contemplar la vida o la mort
4) evitar assumir la responsabilitat per les seves pròpies intencions

Dóna als polítics el poder de crear i de dirigir una màquina de guerra per:

1) apel·lar a la supervivència de la nació / úter.
2) impedir la juxtaposició de qualsevol cosa sobre la nació / úter
3) destruir als enemics que amenacen la nació / úter
4) destruir als ciutadans del seu propi país que no es conformen al respecte de l'estabilitat de la nació / úter.

Relacions de flux en el temps i les oscil auto-destructives

Una indústria tipus pot ser simbolitzada electrònicament de diverses formes. La més simple és de representar la demanda per un voltatge, i l'oferta pel corrent. Quan això ha estat realitzat, la relació entre aquests dos es converteix en el que anomenem una admissió, que pot resultar de tres factors econòmics: (1) el flux retrospectiu, (2) el flux present, i (3) el flux de previsió.

El flux de previsió és el resultat de la propietat de les entitats vivents que fa que l'energia (aliments) estigui emmagatzemada per una període de baixa energia (és a dir per l'estació d'hivern). En una indústria de producció, això pren diferents formes: una d'elles és coneguda sota el nom d'emmagatzematge de producció o inventari.

En la simbologia electrònica, aquest tipus de demanda industrial (pura indústria de capital) és representat per la capacitància, i l'estoc (o recursos) és representat per una càrrega emmagatzemada. La satisfacció d'una demanda industrial pateix un desfasament a causa de l'efecte d'omplir els estocs (emmagatzematges).

El flux present no implica idealment cap termini. Ell és, pròpiament dit, del input del dia per l'output del dia, un flux «de la mà a la boca». En la simbologia electrònica, aquest tipus de demanda industrial és representat per una conductibilitat que és llavors una simple vàlvula econòmica (un element que dissipa).

El flux retrospectiu és conegut com a costum o inèrcia. En electrònica, aquest fenomen és característic d'un inductor (pura indústria de serveis) en el qual un flux de corrent (equivalent econòmic: el flux de diners) crea un camp magnètic (equivalent econòmic: la població humana econòmicament activa) que, si el corrent (flux de diners) comença a disminuir, desapareix (guerra) per mantenir el corrent (flux de diners - energia).

Altres alternatives importants a la guerra com a inductors econòmics són els programes d'assistència social sense fi, o un enorme (però fructuós) programa espacial.

El problema en l'estabilització d'un sistema econòmic és que hi ha massa demanda, a causa de massa avidesa i massa població.

Això crea una inductibilitat econòmica excessiva que pot sols ser equilibrada per la capacitància econòmica (veritables recursos o valor, és a dir béns i serveis).

El programa d'assistència social no és més que un sistema d'equilibri basat en un crèdit sense fi, que crea una falsa indústria de capital per donar a la gent no-productiva un sostre sobre dels seus caps i aliments per als seus estómacs. Això pot ser útil, ja, perquè els recipients es converteixen propietat de l'estat en compensació per a un «regal», un exèrcit a punt per l'elit.

Els que estan lligats a la droga econòmica han d'anar cap a l'elit per tenir una dosi. En això, el mètode d'introducció de sumes importants de capacitància estabilitzadora s'aplica prestant-sobre el futur «crèdit» del món. Això és una quarta llei del moviment, i consisteix en que l'execució d'una acció i sortint del sistema abans que la reacció produïda torni al seu punt de partida de l'acció (reacció diferida).

El mitjà de supervivència a una reacció és de canviar el sistema abans que la reacció pugui intervenir. Per aquest mitjà, el polític es torna més popular en el seu temps, i el públic paga més tard. De fet, la unitat de mesura (indicador) per un tal polític és el temps d'aquest termini.

La mateixa cosa és escomesa pel govern imprimint diners per sobre dels límits del producte nacional brut, un procés econòmic anomenat inflació. Això posa una gran quantitat de diners entre les mans del públic, i manté un equilibri contra la seva avidesa, crea una manca de confiança en ells mateixos i, per un moment, té el llop lluny de la seva porta.

Pot (el polític) eventualment tornar a la guerra de l'equilibri dels comptes nacionals, perquè la guerra és simplement, en última instància, l'acte de destruir el creditor, i els polítics són les estrelles públicament encarregades de justificar l'acte i de guardar la seva responsabilitat de la sang lluny de la consciència del públic. (Veure la secció sobre els factors de consentiment i l'estructuració socioeconòmica).

Si les persones es preocupessin realment del seu proïsme, ells controlarien els seus apetits (avidesa, procreació, etc.) per tal que puguin no dependre sobre un crèdit o un sistema d'assistència social.

Ja que la majoria del públic ordinari no exercirà una tal restricció, només hi ha dues alternatives per reduir la inductiva econòmica del sistema:

1) Deixar el poble matar-se entre sí en la guerra, la qual cosa tindria com a únic resultat la destrucció total de la vida sobre la terra.

2) Prendre el control del món per mitjà de la utilització d'«armes silencioses» econòmiques, sota la forma d'una «guerra tranquil·la», i reduir la inductiva econòmica a un nivell segur, mitjançant un procés d'esclavitud i de genocidi.

L'última opció va ser escollida evidentment com la millor opció. En aquest punt, és clar com l'aigua per al lector la raó del secret absolut com necessari el propòsit de les armes silencioses. El públic ordinari rebutja millorar la seva pròpia mentalitat i la seva fe en el proïsme. S'ha tornat una horda de bàrbars proliferants, i millor dit, una plaga sobre la superfície de la terra.

Ells no es preocupen de la ciència econòmica per aprendre perquè ells no han estat capaços d'evitar la guerra en detriment de la moralitat religiosa, i el seu rebuig religiós o auto-gratificant de tractar els problemes planetaris rendeix la solució d'aquests problemes fora del seu abast.

Això és deixat a alguns que volen realment pensar i sobreviure com els més aptes per sobreviure, i resoldre els problemes per ells mateixos com per a aquells que són realment conscients. D'altra forma, la revelació pública de les armes silencioses destruiria la seva única esperança de preservar la llavor del veritable futur de la humanitat.

Fi del document.

2. Invents per treure aigua de l'aire. Aigua de mar.

Os informem dels llocs web de Marc Parent, un inventor francès que converteix aire en aigua:


Hi ha més iniciatives similars amb només cercar «sacar agua potable del aire» («treure aigua potable de l'aire») en els cercadors.

Un altre lloc web sobre l'aprofitament de l'aigua de mar:


3. Agenda Fundació Randa-Lluís Maria Xirinacs.

Agenda de febrer del 2011: 

* Diumenge, 6 de febrer a les 11,30 h.:

Trobada a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona per fer difusió del projecte de l’Arbre de les Assemblees, iniciat per Lluís M. Xirinacs. 

A http://xirinacs.cat dins de l’entrada: Trobada de febrer del 2011 a la Plaça de Sant Jaume – ESCALA (http://xirinacs.cat/2010/12/14/trobada-de-gener-del-2011-a-la-placa-de-sant-jaume-assemblea-de-llar/), hi trobareu el document ESCALA (http://xirinacs.cat/wp-content/uploads/2011/01/lluis_maria_xirinacs_-_escala.pdf). A baix de tot, hi ha l’enllaç corresponent per tal que el pugueu baixar i guardar. 

Amb el suport de Germanies. 

* Dimarts, 8 de febrer, de 19,30 a 21 h.: 

Segona sessió d’UNA LECTURA D’EL FEDÓ .

«Per a l’home lliure, la seva saviesa no és meditació de la mort, sinó meditació de la vida»
Spinoza (Ètica, IV, T. 67).

El Fedó és una inspirada obra de Plató centrada en la reflexió sobre la mort, en particular, de la mort de Sòcrates mentre esperava, a la presó, l’execució de la sentència. És una obra molt celebrada de l’autor i, també, una de les més influents en la nostra cultura occidental. 

Aquestes sessions que us proposem tenen com a finalitat realitzar una aproximació temàtica i interpretativa a una de les obres de Plató més estimades per en Lluís Maria Xirinacs. 

És convenient (no necessari) que les persones interessades disposin del text per a la lectura. Sessions quinzenals (gener-febrer-març) de 19,30 a 21 h. 

A càrrec d’Àngels Baldó. 

La primera sessió va ser el 25 de gener. Si algú de vosaltres té interès en venir a les altres tres sessions o a una d’elles, pot fer-ho igualment.

2a: 8 de febrer del 2011
3a: 22 de febrer del 2011
4a: 8 de març del 2011

Preus: 10 € per sessió – totes les sessions: 35 €
Per als socis: 8 € per sessió – totes les sessions 20 €

* Dissabte, 12 de febrer a les 11 h.:

Passi de DVDs. DVD previst per a la sessió de febrer:

Lluís M. Xirinacs: Vers una mentalitat global, (enregistrat el 14 de gener de 1993).

Branca d’Audiovisuals de la Fundació Randa.

* Dimarts, 22 de febrer, de 19,30 a 21 h.:

Tercera sessió d’UNA LECTURA D’EL FEDÓ.

* Podeu iniciar el CURS D’INTRODUCCIÓ AL GLOBÀLIUM:

Exposició de les vint-i-sis àrees bàsiques d’un model global de la realitat:

Model Menor. Sessions de febrer: Els dilluns 7 i 21 de 19 a 20,30 h.

Professors: Manuel García i Joan Parés.

Si és del vostre interès començar aquest curs en aquest mes de febrer, adreceu-vos a info@fundacioranda.org. També podeu trucar al 934194747. Si no ens hi trobeu, deixeu el missatge i us atendrem el més aviat possible.

* CURS D’APROFUNDIMENT EN EL GLOBÀLIUM:

Exposició de les vuitanta àrees d’un model global de la realitat: Model Major.

Adreçat a tota persona individual i a tot col·lectiu que hagin fet el curs d’introducció i vulguin continuar l’estudi del model sencer, amb un repàs de les àrees bàsiques i amb l’estudi de la resta de categories del model, fins a les 80.

Sessions de febrer: Els dilluns 14 i 28, de 19 a 20,30 h.

Professors: Manuel García i Joan Parés.

Si és del vostre interès començar aquest curs en aquest mes de febrer, adreceu-vos a info@fundacioranda.org. També podeu trucar al 93-4194747. Si no ens hi trobeu, deixeu el missatge i us atendrem el més aviat possible.

Us esperem a la:

Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs.
Rambla de Badal, 121, 1r.
08028 Barcelona.
Telèfon: 93-4194747
Autobús: 70 – Metro: Badal (Línia V) – Mercat Nou (Línia I) - Plaça de Sants (Línia I).

4. Agenda d'Ecoconcern entre febrer i juny del 2011.

Agenda d’activitats – segon quadrimestre del curs 2010-2011.

El passat dia 18 de desembre es va fer una sessió de treball per delimitar la programació del segon quadrimestre del curs 2010-2011, en referència a les activitats dels dimarts, que començaran a les 19:30 hores. Una vegada estudiades totes les propostes enviades per diferents sòcies i socis, es programen les següents:

Mes de febrer:

Dia 1: Xerrada col·loqui sobre «Responsabilitat Social Corporativa», com va sorgir i com ha evolucionat, amb Josep Ma Canyelles (expert en responsabilitat social i promotor de Responsabilitat Global).
Dia 8: Cinefòrum. Projecció del documental «Lucio, anarquista, atracador, falsificador, però sobre tot paleta», d’Aitor Arregi i Jose Mari Goenaga.
Dia 15: Tema d’actualitat – «Els desnonaments d'habitatges», amb Ada Colau (Coordinadora de la plataforma afectats per la hipoteca).
Dia 22: Xerrada-col·loqui sobre «Qui tindrà cura de nosaltres?», una mirada crítica a la llei de dependència, amb Carme Alemany (Sociòloga).

Mes de març:

Dia 1: Xerrada-col·loqui sobre Presentació del número 101 de papers d’Innovació social – «Els reptes pendents d'Alexandre Deulofeu i les seves solucions segons Agustí Chalaux», amb Juli Gutièrrez Deulofeu (Enginyer agrícola) i Brauli Tamarit (membre d’EcoConcern).
Dia 8: Cinefòrum. Projecció del documental «¿Quién debe a quién?, la deuda ecològica» («Qui deu a qui?»), del grup Ekologistak.
Dia 15: Tema d’actualitat – A determinar.
Dia 22: Xerrada-col·loqui sobre «La immigració. Enemiga o aliada de la independència de Catalunya», amb Víctor Alexandre (periodista i escriptor en llengua catalana).
Dia 29: Xerrada col·loqui a determinar.

Mes d’abril:

Dia 5: Xerrada-col·loqui sobre «La sal de la mort», amb Roger Lloret Rios (Químic i meteoròleg especialista en aigües).
Dia 12: Cinefòrum. Projecció del documental «Una altre vida és possible - Homenatge a Catalunya II (2010)», de Joana Conill, Manuel Castells i Àlex Ruiz.
Dia 19: No hi ha activitat en ser dimarts de Setmana Santa.
Dia 26: Xerrada-col·loqui sobre «Aportacions de la ciutadania en la formulació de propostes mediambientals a Catalunya», amb Ma Àngels Alió Torres (Geògrafa UB). Sopar de Sant Jordi.

Mes de maig:

Dia 3: Xerrada-col·loqui sobre «Dimensions sociopolítiques de les cooperatives de consum ecològic. Aproximacions a tres col·lectius de Barcelona», amb Patrícia Homs (Biòloga i màster en antropologia).
Dia 10: Cinefòrum. Projecció del documental «El taxista Full», de Jo sol.
Dia 17: Tema d’actualitat – A determinar en el seu moment.
Dia 24: Taula rodona sobre «Xarxes d’intercanvis de coneixements, habilitats i serveis (sense diners)», amb Rafa Juncadella (Centre cultural Ton i Guida – Nou Barris) i María Toral (El Pati de l’intercanvi – Casc Antic).
Dia 31: Xerrada col·loqui sobre «Contradiccions en l’ús de la llengua catalana. Proposta d’un model superador», amb Jordi Miravet (Economista).

Mes de juny:

Dia 7: Xerrada-col·loqui sobre «ISO 26000. La nova norma ètica per a les empreses i els governs i la seva repercussió mundial», amb Jordi Griera (Enginyer industrial i Màster d’ESADE).
Dia 14: Cinefòrum. Projecció del documental «Los ojos cerrados de América Latina» («Els ulls clucs d'Amèrica Llatina»), de Miguel Mirra.
Dia 21: Assemblea ordinària d’Ecoconcern i Sopar de final de curs.

Ecoconcern-Innovació Social.
De la Mare de Déu del Pilar 15, principal.
08003 Barcelona.
Telèfon: 93-319.03.51.
Correu electrònic: ecoconcern@pangea.org

5. 1er Simpòsium de Música i Esperit.

1er. Simposi de Música i Esperit.

- Diumenge 6 febrer 2011. Barcelona. «Qui coneix el so ho coneix tot».
- Dese un caprici venint a escoltar una selecció de músics que toquen amb el cor.
- Música per elevar la consciència.

* Nestor Eidler.

Possiblement el millor violinista del món. Director d'orquestra, investigador i pedagog. Nestor ha estat anomenat «El metge dels músics».

* Pedro Soler.

Gran guitarrista espanyol resident a França. La guitarra, entre les seves mans, mira, escolta, canta, sent i parla, va dir d'ell Miguel Ángel Astúries.

* Carmen Rodríguez.

Compositora i músic: cant, sitar, guitarra, percussions, didgeridoo... La seva proposta musical és íntima, variada i de marcada personalitat. Filla del barri de Gràcia, porta i s'adapta al sitar, instrument hindú, el toc i sabor de la rumba catalana.

* Institut Gospel.

De la mà del seu director, Oscar Alberdi, en grup ofereix cada divendres a la Plaça de la Catedral de Barcelona un espectacle que ja s'ha consolidat com un clàssic de la ciutat.

* Mònica Orpí.

Acompanyada pel pianista Manuel José Ruiz Segarra, Mònica ha actuat en diferents festivals tant a Espanya com a Suïssa i Itàlia.

* Antonio Olías.

Intèrpret i compositor de shakuhachi «flauta de bambú japonesa». La seva curiositat, inquietud i motivació el van portar a explorar i aprofundir en diferents llenguatges i disciplines musicals.

* Eva Julian.

Música, compositora, etnomusicòloga, dissenyadora de ambientacions sonores terpeuticas i tècnic de so especialitzada en Bioacústica i en la valoració de l'estat dels ecosistemes a través de l'anàlisi del paisatge sonor. Realitza treballs de recerca en bioacústica i en la incidència del so en els éssers vius des de 1985.

* Todorka.

Quartet de veus femenines a capella que interpreten cançons tradicionals dels Balcans (Bulgària, Macedònia, Bòsnia, Sèrbia ...). El grup ofereix un directe distès amb pinzellades teatrals que fan referència a les cançons que interpreten.

Lloc:
Auditori del Col·legi Major Sant Jordi
Passatge Ricard Zamora 4 / 8,
Barcelona.
Veure mapa:

Preu de l'entrada: 30 Euros, amb obsequi d'un pack de 6 DVD's amb 16 hores de vídeo valorat en 22 euros.

- OBERTES LES INSCRIPCIONS - RESERVI LA SEVA PLAÇA AQUÍ:

http://www.cienciayespiritu.com/Inscripciones_contacto_Cienciayespiritu.php#simposium

Organitza: VI Congrés Ciència i Esperit Madrid-Ciència i Esperit - Congressos per la Veritat

Informació de l'esdeveniment, truqueu al tel: (00) (34) 93.362 37 00 o vegeu aquí: http://todohotel.ip-zone.com/newslink/1544647/42.html

PROPERS ESDEVENIMENTS:

- Dia 12 de Febrer:

George Kavassilas a Barcelona: Un contactat que ve d'Austràlia a explicar les seves experiències sobre qui està rera del teló.

- Dies 5 i 6 de març:

VI Congrés de Ciència i Esperit a Madrid: Amb Daniel Estulin, l'autor del llibre «El Club Bilderberg», Enrique de Vicente, director de la revista Any Zero, Dr Fermín Moriano, deixeble del Dr . Hamer en la curació del càncer i un total de 16 ponents que parlaran sobre temes com la veritat del 11/Septiembre, el gran frau de la SIDA, societats secretes, alquímia i consciència.

- Dies 12 i 13 de Març:

1a Fira-Congrés d'Alimentació Conscient: Especialistes internacionals tractaran temes com el perill de l'aspartam, els glutamats, el fluor o els transgènics, aportant solucions com plantes prohibides que curen malalties greus. Amb més de 100 estands de petits productors que oferiran la venda de productes sans, ètics i ecològics. «Som el que mengem».

Organitza:

Ciència i Esperit.


6. Conferència d'en Jordi Bilbeny, 12 de febrer del 2011.

12 de febrer del 2011.
Conferència sobre «La història esborrada de la Catalunya imperial».
Per Jordi Bilbeny, Escriptor i investigador, Cap de Recerca de l'Institut Nova Història.

El dissabte 12 de febrer a les 20 hores.
Lloc: Casal dels Avis de Vilafant. - Plaça de l’Ajuntament s/n.

Organitza: Els amics del Manol i Palol Sabaldoria.7. Vaga de consum d'energia, 15 de febrer del 2011, a les 22 hores.

Rebut d'uns internautes cabrejats per l'augment de les tarifes de l'energia a l'Estat espanyol:

(Primera carta d'amor)

«Benvolgut senyor:

Endesa Distribució va a procedir properament a la substitució del seu comptador d'electricitat per un de nou que disposa de capacitat de Telegestió, en compliment de la normativa vigent (RD 1110/2007 de 24 d'agost i Ordre TC/3860/2007 de 28 de desembre). El nou sistema de Telegestió permetrà entre altres funcions la lectura a distància del seu consum.

Al llarg del proper trimestre, un operari autoritzat per Endesa substituirà el comptador que vostè té actualment instal·lat. Si el seu comptador es troba en la cambra de comptadors o és accessible des de l'exterior del seu habitatge, no caldrà que estigueu present. En cas contrari, l'operari es posarà en contacte amb vostè per poder realitzar el canvi de comptador.

El cost de la substitució anirà a càrrec d'Endesa i vostè només haurà d'abonar una quantitat en concepte de Drets de connexió, que segons s'estableix en la legislació actual és de 9,04 euros. D'altra banda, el cost mensual de lloguer del comptador a aplicar serà de 0,81 euros.

Si necessita qualsevol esclariment sobre aquesta substitució o desitja realitzar alguna consulta, pot contactar amb nosaltres dirigint-se al Telèfon d'Atenció d'Endesa Distribución Eléctrica 902509600. Estarem encantats d'atendre'l.
Agraint per endavant la seva col.laboració, rebi una cordial salutació».

II (Resposta. Segona carta d'amor).

«Benvolguts senyors d'Endesa Distribució:

He rebut la seva amable carta de data indeterminada (perquè no la posen) en la qual em comuniquen una sèrie de fets consumats basats, naturalment, que vostès com monopoli fan sempre el que els surt dels electrons i a nosaltres, com a membres de l'honorable manada de borregos forçosament consumidors, ens queda l'única opció joiosa de pagar.

Els dirigeixo aquesta carta perquè en el text que m'han enviat, com a molts altres milers de consumidors, suposo, hi ha algunes qüestions que m'han sumit en un estat d'estupor, catatonia i sorpresa. O dit d'una altra manera, que m'han fos vostès els ploms.

Perquè anem a veure. Em diuen vostès amablement que van a procedir a canviar-me «el meu» comptador d'electricitat.

Una qüestió força curiosa perquè resulta que en el desglossament de la factura que els pagament a vostès tots els mesos els abonament una quantitat en concepte de lloguer de comptador. I dic jo, com és possible que els hagi pagat un lloguer per alguna cosa que era meva? ¿Hauran incorregut vostès, estimat monopoli, en una involuntària i petita errada pel que m'han estat cobrant indegudament una modesta però significativa quantitat al llarg dels últims anys?

Segueixo endavant amb la carta i observo que m'expliquen vostès que el nou comptador permet la lectura a distància (és a dir, més gent a l'atur, em temo, maleïda tecnologia) la qual cosa, com fàcilment comprendran, als usuaris ens la refanfinfla. Dit d'una altra manera, que em fa que llegeixin vostès el comptador a mig metre o des de les cinquenes ximbambes, a condició que les lectures siguin les reals.

Afegeixen que el cost de la substitució en compliment de la normativa legal anirà a càrrec d'Endesa. I dic jo que faltaria més que ens cobressin a nosaltres per alguna cosa que ni hem demanat ni maleïda la falta que ens fa. O sigui, que els agraeixo la informació encara que sigui irrellevant.

El que m'ompla de sorpresa és que em indiquin que «només» hauré de pagar «una quantitat en concepte de drets de connexió que segons la legislació actual és de 9,04 euros». Anem a veure, estimat monopoli, com ens van a cobrar als usuaris un reenganxament d'un desenganxament que ni hem demanat, ni hem contractat? Perquè dic jo que perquè a vostès els surti del flux d'electrons canviar els comptadors, com els podria donar per canviar aquestes divertides torretes elèctriques de coloraines amb les que generosament ens han adornat les autopistes per millorar la nostra imatge turística, a mi que m'expliquen? Això del dret de connexió, que ha de ser un assumpte més complex que el dret romà, és un guany que es produeix quan un usuari es dóna d'alta a la xarxa per primera vegada o ho torna a fer després que li hagin tallat la llum per impagament. Però com li poden cobrar connexió a un consumidor que no s'ha desenganxat, que està al corrent dels seus pagaments i que té un contracte vigent amb vostès per al subministrament en unes condicions pactades?
És que si tenim en compte que tenen vostès, un suposar, 600.000 usuaris a les Canàries, a gairebé deu euros per barba, es van a embutxacar així com qui no vol la cosa uns sis milions d'euros, que hi ha mesos que no els guanya un, creguin-me, encara que sigui expresident de Govern i a més de portar la picossada de 80.000 a l'any nets de pols (encara que no em consta que de palla) cobrin per fer de lobby per a algunes de les grans empreses espanyoles.

El que ja és un daltabaix complert és que afegeixin –suposo que intentant convertir la carta en un relat kafkià– que el cost mensual del lloguer del comptador a aplicar (un lapsus sintàctic perquè en tot cas voldran dir vostès: el cost mensual a aplicar del lloguer del comptador...) serà de 0,81 euros. A veure. Si el comptador és meu em pagaran vostès 0,81 euros mensuals? O serà que realment el comptador és de qui és –és a dir, vostès– i amablement em comuniquen que em cobraran aquesta mòdica quantitat mensual?. I si és de vostès, per què principia parlant de «el meu» comptador?

Benvolguts amics del monopoli. No s'emboliquin. El comptador és de vostès. Ho era abans i ho és ara. Per això em cobraven abans el lloguer i m'ho cobraran ara.

I ho canvien vostès per imperatiu legal, de forma que aquesta pretensió de cobrar deu euros als usuaris em sembla senzillament que és treure les potes del test i donar-li una mica de morro a l'assumpte. Sobretot perquè el que realment es callen en la seva amable carta -en les cartes, com en la vida, és més important el que es calla que el que s'explica- és que el nou comptador tecnològicament avançat que ens estan trencant per decisió unilateral els permetrà als seus senyories detectar aquells usuaris –habitatges, oficines, bars, restaurants i altres– que estan consumint lleugerament per sobre de la potència contractada. O dit d'una altra manera, que aquells consumidors que tenen amb vostès un contracte de potència de 5 kW i resulta que de mitjana estan consumint una mica per sobre –que com bé saben són una munió– hauran de pagar-los aquesta energia extra amb un substanciós recàrrec i, de propina, estaran obligats a realitzar un nou contracte de major potència. És a dir, que amb aquests nous comptadors van a detectar vostès els petits sobreconsums que ara se'ls escapen, van a cobrar amb banderilles i faran el negoci rodó augmentant el rang de potència dels contractes. Vostès ho saben. Jo ho sé. Els usuaris no ho sabien.
Resulta descoratjador que mentre fan vostès tot això, la gent que se suposa que representa els interessos dels ciutadans segueixin discutint del sexe dels llebrers i els conillers. Si això fos un lliure mercat, a dures penes perquè estarien exercint amb tota legitimitat els seus drets com a empresa i els usuaris estarien en condicions de triar. Com resulta que tenen vostès el monopoli real de la distribució no estem parlant d'un mercat lliure i les regles del joc han de ser diferents. Per descomptat no hauria de passar perquè vostès facin el que els surti del folre dels calaixos dels electrons i als usuaris, forçosos, no els quedi una altra que empassar.

Els agraeixo la seva amable i distorsionada informació al voltant dels seus plans per estrènyer una mica més les butxaques, els recomano encaridament que el seu grup de producció compri energies renovables dels nous parcs eòlics del Cabildo de Tenerife (i de pas formatges, vi, iogurts, pinsos, vaques... o jugar-se fins i tot uns calerons en els casinos de la casa) i els asseguro que com se'ls passi cobrar deu euros per un reenganxament que no he demanat, penso anar a l'Organització de Consumidors i Usuaris perquè no em facin gens de cas, perdre el temps, frustrar-me i pensar una vegada més que estem indefensos davant els monopolis, els mercats intervinguts i els ineptes que se suposen que han de defensar-nos.

Rebin una cordial salutació.

III. (I una objecció desesperada).

PD. El número d'informació què m'assenyalen a la carta que he de trucar (el 902.509.600 d'Atenció al Client d'Endesa Distribución Eléctrica) és un centre d'atenció telefònica –com diuen els moderns– que està a Madrid (m'agradaria que creïn llocs de treball on jo pago, no sé si m'entenen). T'atén primer un sistema robotitzat i després una amable persona que només encerta a repetir el manual de la companyia que ve a ser: «Li entenem, però li anem a cobrar. Això és el que hi ha». Ah. I el nombre és de tarifació especial, de pagament, de manera que a més d'esperar, preguntar i no tenir resposta, també acabem pagant.

Per cert, per molt que m'he llegit les disposicions legals que citen a la seva carta –i altres– sobre el canvi en els equips de mesures bàsics, enlloc he vist una altra interpretació que la que són vostès els que han de instal·lar i pagar el cost de la instal·lació».

Aquest pot ser el començament.

ANEM A PASSAR del cabreig ALS FETS.
APAGADA GENERAL DIA 15 DE FEBRER.

El DIA 15 DE FEBRER DIA DEL CONSUMIDOR, apagada general d'electricitat a les llars de l'Estat espanyol a les 22 hores en senyal de protesta per la pujada abusiva que ENDESA, IBERDROLA i FENOSA han dut a terme en les seves tarifes elèctriques.

El DIA 15 DE FEBRER DIA DEL CONSUMIDOR, apagada general d'electricitat a les llars espanyoles a les 22 hores en senyal de protesta per la pujada abusiva que ENDESA, IBERDROLA i FENOSA han dut a terme en les seves tarifes elèctriques.

L'única manera que tenim de lluitar dels consumidors contra aquestes pràctiques abusives, és amb mesures com aquesta per això us convoquem a seguir aquesta iniciativa que començarà a les 22 hores i dura 5 minuts.

¡¡¡¡AMB NOMÉS 5 MINUTS FAREM UN BUIT EN ELS SEVES ARQUES, que s'enrecordaran DE TOTS ELS QUE ENS ESTAN ROBANT!!!!

US PREGUEM QUE EL FEU PASSAR AL MAJOR NOMBRE DE CORREUS ELECTRÒNICS AMB CÒPIA OCULTA!